Czy można obniżyć koszty kredytu?

Każdy kredyt, mniejszy, większy, hipoteczny czy też konsumencki, obwarowany jest dodatkowymi opłatami. Jedną z nich jest prowizja. Sposób jej naliczana dla wielu osób jest niezrozumiały, tak samo jak jej znaczenie i dlaczego należy ją zapłacić. A może nie trzeba? Albo można ją obniżyć?

Czym jest prowizja?

Prowizją nazywa się opłatę, którą nalicza sobie bank za udzielenie kredytu. Wysokość tej kwoty stanowi ustalony przez kredytodawcę procent od zaciągniętego zobowiązania. Przepisy nie określają jej wysokości, każda instytucja udzielająca kredytów, samodzielnie decyduje o stawkach prowizji. Należy jednak powiedzieć, że banki, ustalając wysokość dodatkowych opłat związanych z zobowiązaniami kredytowymi, muszą działać zgodnie z ustawą antylichwiarską z 11 marca 2016 roku, która określa maksymalne limity kosztów poza odsetkowych, m.in. właśnie kosztów prowizji.

Prowizja jest opłatą jednorazową, którą zapłacić powinien kredytobiorca.

Zobowiązanie to dotyczy wielu rodzajów kredytów: hipotecznego, konsumpcyjnego czy samochodowego.

Prowizja a wysokość kredytu

Jak już zostało wspomniane powyżej, prowizja jest opłatą jednorazową. W rzeczywistości może być tak, że opłata ta będzie stanowić dodatkową ratę kredytu, przez co nie zmienią się poszczególne, ustalone z harmonogramem spłaty raty kapitałowo-odsetkowe.

Może być również tak, że prowizja będzie dodatkowym kosztem doliczanym do comiesięcznej raty. W takiej sytuacji, wysokość poszczególnych rat ulegnie zmianie. Jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy jednorazowa spłata prowizji jest zbyt dużym obciążeniem dla kredytobiorcy.

Prowizja – od czego zależy jej wysokości

Każdy kredytodawca indywidualnie określa sposób ustalania wysokości prowizji. Instytucje, z reguły, nie informują w jaki sposób ją naliczają, wskazując jedynie że ostateczny koszt kredytu uzależniony jest od specyficznych czynników każdego kredytobiorcy z osobna. Dlatego, przed zaciągnięciem kredytu, warto rozpatrzyć kilka ofert z różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. 

Prowizja a marża kredytu

Ważne jest, aby odróżnić od siebie prowizję i marżę kredytową. Obydwa pojęcia dotyczą dodatkowych kosztów związanych z kredytem i mają na siebie wpływ. Należy zwrócić uwagę na oferty banków, które w celu przyciągnięcia klientów, proponują kredyty bez prowizji. W większości wypadków, tego rodzaju zobowiązania obwarowane są podwyższoną marżą lub wyższym kosztem innych opłat, ale nie jest tak zawsze.

Jak obniżyć prowizję od kredytu

Coraz więcej kredytodawców oferuje udzielenie zobowiązania bez prowizji. Istnieje również kilka sposobów, które mogą znacząco obniżyć wysokość prowizji lub nawet całkowicie ją wyzerować. W większości ofert, związane jest to z tzw. cross-sellingiem, tj. wykupieniem dodatkowych produktów, które w swojej ofercie ma bank (karty kredytowe, kredyty odnawialne lub ubezpieczenia). Skorzystanie z dodatkowych usług może realnie wpłynąć na koszt opłat dodatkowych. Przed podpisaniem umowy, jednak, warto przeanalizować konkretne oferty cross sellingu i na podstawie obliczeń sprawdzić, na ile finansowo korzystna będzie to opcja.

Konsument, również, ma prawo ubiegać się o zwrot prowizji, o ile spłacił kredyt przed terminem określonym w umowie z bankiem. W takiej sytuacji, kwota zwrotu wyliczana jest metodą liniową, zgodnie z którą kredytodawca dzieli całość kosztów przez ilość dni kalendarzowych, w których obowiązywać miała umowa, a następnie uzyskana w ten sposób liczba mnożona jest przez ilość dni, o które skrócono termin spłacania kredytu. Wyliczona dzięki tej metodzie kwota zwracana jest konsumentowi. Tak naliczany zwrot uwzględniany jest w wypadku kredytu konsumenckiego.

Przy kredycie hipotecznym również możliwe jest zwrócenie przez bank prowizji, jednak wyliczany jest to w inny sposób, indywidualnie przez każdą instytucję finansową, ale na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym z dn. 23.03.2017, dotyczącej umów zawartych po 21 lipca 2017 r.

Konieczność zapłaty prowizji może być dużym obciążeniem dla konsumenta, jednak jak widać, można ją obniżyć lub nawet ją wyzerować. Banki stwarzają wiele możliwości dla klientów, jednak należy wiedzieć, że nie wszystkie są korzystne. Dlatego zanim podjęta zostanie decyzja, warto przeanalizować różne oferty, dokonać obliczeń i sprawdzić wszystkie warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.