RRSO – co to jest i jak obliczyć dla kredytu?

Kredyt konsumencki w banku, pożyczka w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, chwilówka… W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo możliwości, a im jest ich więcej, tym trudniej jest wybrać ofertę, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Dlatego zanim zdecydujemy się na kredyt, powinniśmy rozważyć wszystkie możliwości i ocenić, która oferta ma najlepsze warunki. Pomoże nam w tym między innymi RRSO.

Czym jest RRSO?

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę. Koszt ten jest wyrażany w formie wartości procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Dzięki informacji o jego wysokości dużo łatwiej jest nam porównać oferty różnych kredytów udzielanych zarówno przez banki, jak i niebankowe firmy pożyczkowe czy SKOK-i.

RRSO a RSO – to nie to samo!

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, to nie to samo, co roczna stopa oprocentowania, wyrażana bardzo podobnym skrótem – RSO. Ten drugi termin de facto oznacza wyłącznie oprocentowanie kredytu, a więc sumę dwóch składowych: marży banku i ustalonej przez Bank Centralny stopy procentowej. Nie są to terminy wymienne, a RRSO jest pojęciem znacznie szerszym i zawiera w sobie między innymi oprocentowanie. Ale nie tylko – obejmuje wszelkie koszty, które ponosimy w wyniku zadłużenia się w banku lub pozabankowej instytucji finansowej.

Nie tylko oprocentowanie

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania uwzględnia, oprócz samego oprocentowania, także inne koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Są to między innymi: prowizja banku, koszty związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego oraz wszelkie inne koszty związane z obsługą kredytową, a także ubezpieczenie lub inne składowe, w zależności od rodzaju kredytu.

Jak obliczyć wysokość RRSO?

Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oblicza się jednakowo dla każdego rodzaju kredytu. Dzięki ustawie o kredycie konsumenckim, zgodnie z obowiązującą na terenie Unii Europejskiej dyrektywą, sposób jej liczenia został ujednolicony. Tak więc od 2012 roku, bez względu na to, czy zaciągamy kredy w banku, czy w innej instytucji finansowej, obowiązuje taki sam uniwersalny wzór służący do obliczania wysokości RRSO. Niestety nie należy on do najprostszych i nie tylko wymaga dość skomplikowanych obliczeń, lecz także posiadania szczegółowej wiedzy:

Co kryje się za poniższymi symbolami?

to suma, i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Litera K oznacza numer kolejnej wypłaty raty kredytu, natomiast K’ to numer kolejnej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat.

Akw powyższym  wzorze oznacza kwotę wypłaty raty kredytu K, z kolei A’k’ oznacza kwotę spłaty kredytu lub kosztów K’.

Pod literką m kryje się numer ostatniej wypłaty raty kredytu, pod m’ zaś – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat.

Znajdująca się we wzorze litera tk reprezentuje okres między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty (wyrażony w latach lub ułamkach lat), a tK’ – okres między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat, także wyrażony w latach lub ułamkach lat.

Brzmi skomplikowanie, prawda? Nie każdy ma głowę do tego, by wyliczać RRSO z podanego wzoru. Już sam jego widok może odstraszyć! Na szczęście nie musimy liczyć wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania „na piechotę”.

Czy musimy sami obliczać RRSO?

Zgodnie z prawem kredytodawca ma obowiązek podawania wysokości RRSO. Zamiast obliczać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, możemy po prostu sprawdzić ją w ofercie lub dopytać o nią w banku czy instytucji pożyczkowej. Co więcej – banki podają także przykłady reprezentatywne, na których widać dokładne koszt pożyczki w przypadku konkretnej kwoty, na przykład 1000 złotych. W przeliczeniu wartości procentowej na wysokość kosztów naszego kredytu pomogą nam na przykład dostępne w Internecie kalkulatory kosztów pożyczki. W kalkulatorach zazwyczaj wystarczy podać takie informacje, jak kwota kredytu, okres jego spłaty, wysokość oprocentowania, prowizja naliczana przez bank/instytucję pozabankową, typ rat (równe czy malejące) oraz inne koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Kalkulator pomoże nam obliczyć, jakie rzeczywiste koszty poniesiemy.

Niższe RRSO nie zawsze oznacza tańszy kredyt!

Najważniejszą dla nas informacją jest całkowity koszt naszego zadłużenia, a więc kwota, którą ostatecznie musimy zwrócić do banku, spłacając zaciągnięty kredyt. Nie zawsze niskie RRSO oznacza, że kredyt będzie tańszy. Zazwyczaj tak jest, jednak warto to sprawdzić, zamiast brać za pewniak. Podczas obliczania RRSO nie można uwzględnić wszystkich czynników, które wpływają na koszt kredytu. Nie można na przykład z góry przewidzieć, na jakie raty zdecyduje się konsument – malejące czy stałe. Oferowane przez bank warunki pożyczkowe również nie są niezmienne, banki wprowadzają czasowe promocje, takie jak zmniejszenie prowizji, co wpływa na ostateczne koszty kredytu. Niższe RRSO w przypadku droższego kredytu może być związane na przykład z tym, że większość kosztów kredytu poniesiemy na samym początku. Znaczenie dla kosztów ma więc nie tylko to, jakiej wysokości kredyt spłacamy, ale też w jakim czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.