Usługi ASP – Application Service Provider. Na czym to polega?

Aby korzystać z profesjonalnego oprogramowania komputerowego, nie trzeba kupować go na własność. Wystarczy skorzystanie z Application Service Provider – ASP. Czym dokładnie jest tego rodzaju model usług i jakie ma zalety?

Termin ASP, który pochodzi od angielskiego Application Service Provider, odnosi się do usług polegających na wynajmie programów komputerowych przez Internet. Dotyczy on w szczególności sposobu rozliczania kosztów pomiędzy dostawcą programu, a jego użytkownikiem.

Korzystne rozliczenia w ASP

W przypadku modelu ASP rezygnuje się z płatności za wyznaczony z góry okres, natomiast zamiast niego stosuje się opłaty abonamentowe na określony czas i dodatkowo w zależności od stopnia wykorzystania oprogramowania. Na koszty może wpływać również trzeci czynnik, a mianowicie ilość generowanego ruchu.

Ze względu na swoją specyfikę oprogramowanie dostarczane w modelu Application Service Provider nazywane są również oprogramowaniem na żądanie.

Główne zalety Application Service Provider – ASP:

  • brak potrzeby opłacania oprogramowania z góry, co może być związane ze sporym wydatkiem dla przedsiębiorstwa
  • brak potrzeby kupowania licencji na użytkownika albo na stanowisko, ponieważ Application Service Provider pozwala na korzystanie z usługi bez wykupywania ich na konkretną liczbę użytkowników i stanowisk
  • brak potrzeby prowadzenia regularnych aktualizacji oprogramowania i związanych z tym wydatków
  • brak problemów związanych z kompatybilnością oprogramowania z różnymi sprzętami i środowiskami pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.